Tom VAN ACHTER

Tom VAN ACHTER

+32 3 244 15 60
+32 3 238 41 40

Tom Van Achter behaalde in 2002 met grote onderscheiding het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 2012 volgde hij een bijkomende opleiding  als curator waarna hij in 2013-2014 de cursus transportverzekeringen, georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Transportrecht volgde. In 2016 werd Tom ook toegelaten tot de lijst van advocaten bij het Hof van Cassatie in strafzaken.

Tom werd in 2002 lid van de Antwerpse Balie en vervoegde het kantoor Elegis -Huybrechts Engels Craen & Vennoten. Sinds 2011 is hij vennoot van het kantoor. 

Hij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, maritiem en transportrecht, het internationale handelsrecht waar hij zich focust op internationale transacties en handelstussenpersonen (handelsagenten, concessie en distibutie) en problemen van insolventie. Tom behandelt een verscheiden nationaal en internationaal cliënteel waaronder zich naast verschillende binnen-en buitenlandse verzekeraars, vervoerders, logistieke operatoren, handelaars, ook diverse overheden bevinden.

Hij is bestuurslid van de Belgische Vereniging voor Zeerecht en lid van AJIA (“Assocation  des Jeunes Avocats”)  en Universha Antwerpen .Daarnaast is hij redactielid van het Tijdschrift voor Internationaal handels- en transportrecht en tevens (mede)auteur van verschillende juridische publicaties.

Tom woont regelmatig nationale en internationale congressen bij en behandelt dossier in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Taal
Nederlands
Engels
Frans
Duits

Publicaties

Over bergingsplicht, bergingsrecht en het recht op aansprakelijkheidsbeperking”, noot onder Cass. 13 januari 2017, IHT 2017, 348-358.

,
Tom Van Achter

"Nieuwe evoluties inzake bewarend scheepsbeslag op zeeschip wegens leveranties: Omala revisited" (noot onder Cass. 30 juni 2016), IHT 2016, afl.3, 392-433.

"De tegenwerpelijkheid van het verlengde retentierecht voor andermans schulden en de revindicatie van de verus dominus: naar een verstrengde toepassing van de beoordeling van de goede trouwvereiste in de context van de logistieke sector, of maakt één zwaluw de lente niet?, IHT 2015, 302-317.