Wouter DEN HAERYNCK

Wouter DEN HAERYNCK

+32 3 244 15 60
+32 3 238 41 40

Wouter Den Haerynck behaalde in 1985 met grote onderscheiding het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. In 1985-86 genoot hij in Tübingen en Düsseldorf een opleiding Duits recht, georganiseerd door de Deutscher Akademischer Austauschdienst. In 1987 maakte hij in London deel uit van het Young European Lawyers’ Scheme van de British Council (London). In 1990 behaalde met onderscheiding  een LL.M in Admiralty  aan Tulane University (USA).

Na een korte stage in 1986 te Hamburg bij Dr Dieter Raabe (Schön & Pflüger) en  in 1987 te London bij Bernard Eder QC (Essex Court), werd hij in 1987 advocaat aan de balie te Antwerpen en lid van het kantoor Huybrechts Engels Craen & Vennoten.

Wouter Den Haerynck is gespecialiseerd in het verzekeringsrecht, zee- en transport recht en het internationale handelsrecht. Hij heeft een uitgebreide ervaring in geschillenbeslechting in vier talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) en dit zowel voor Belgische als internationale gerechtsinstanties (o.a. NATO Tribunal), alsook in nationale – en internationale arbitrages.

Onder zijn cliënteel bevinden zich naast particulieren ook verschillende binnen-en buitenlandse verzekeraars, banken en multinationals.

Hij is lid van de European Lawyers’ Association, alsook van de Belgische Vereniging voor Zeerecht. Daarnaast is hij gewezen hoofdredacteur en thans redacteur van het Tijdschrift voor Internationale Handel – en Transportrecht en tevens auteur van verschillende juridische publicaties:

  • Scheepsbeslag is een dwangmiddel”, met T. Van Achter – in I.H.T., 2015, p. 143-153.
  • Verlies van klasse en verzwijging bij het afsluiten van een vaarpolis”, noot onder Hof van beroep Brussel, 20 maart 2013, in I.H.T., 2015, p. 74-79
  • "Scheepsbeslag en retentie door de overheid" in: Liber Amicorum Marc A. Huybrechts, Intersentia 2011
  • "Beslag op bunkers" in: Liber Amicorum Hubert Libert, Maklu 1999
  • Exoneratiebedingen in het transportrecht”, met M.A. Huybrechts - in: Exoneratiebedingen / Herbots J.H. [edit.], Brugge, Die Keure, 1993, p. 151-158
  • “Remedies for International Sellers of Goods Dennis Campbell, S
  • "Validity and Enforceability of Foreign Forum Selection Clauses in Maritime Passage Contracts: a comparative Analysis between the United States and the European Economic Community" in European Transport Law 1991, p. 315-328 
Taal
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Werkt samen met

Publicaties

“Het samenspel van verzekerbaar belang, vorderingsrecht en idemniteitsbeginsel bij de verzekering van een te vervoeren zaak aan order en voor rekening van wie het aanbelangt.”, noot onder Antwerpen, 5 november 2018, (ms Igen Ice), IHT, 2019, 54-69.

Over bergingsplicht, bergingsrecht en het recht op aansprakelijkheidsbeperking”, noot onder Cass. 13 januari 2017, IHT 2017, 348-358.

,
Tom Van Achter

"Nieuwe evoluties inzake bewarend scheepsbeslag op zeeschip wegens leveranties: Omala revisited" (noot onder Cass. 30 juni 2016), IHT 2016, afl.3, 392-433.