Nieuws

elegis verwelkomt Tom Degeeter als nieuwe vennoot

Tom Degeeter vervoegt Elegis als nieuwe vennoot. Tom legde de eed af als advocaat op 1/09/2008 en is ingeschreven op het tableau van de Balie Antwerpen sinds 1/09/2011. In 2020 werd Tom opgenomen op de lijst van curatoren en vereffenaars bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen. Hij zal mee instaan voor de ...

elegis verwelkomt 5 nieuwe vennoten !

Elegis groeit! Op 1 januari 2024 traden 5 nieuwe vennoten toe tot elegis. Zij versterken ondermeer onze volgende teams: Jan Delanote : douane en accijnzen, maritiem en transportrecht, handelsrecht. Véronique Beeckx: douane en accijnzen, maritiem en transportrecht, handelsrecht. Nathalie Delannoye : arbeidrecht. Astrid Gelijkens : administratief en milieurecht. Stijn Brusselmans ...

Artikel: Hoe telewerk organiseren post Corona?

Artikel: Hoe telewerk organiseren post Corona? Op 26 januari 2021 sloot de Nationale Arbeidsraad (NAR) CAO nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis. Voormelde CAO creëerde een specifiek kader voor telewerk in ondernemingen die op datum van 1 januari 2021 nog geen regeling van telewerk hadden ...

Hoe werknemers belonen en motiveren? Bonus mogelijkheden op een rijtje

Hoe werknemers belonen en motiveren? Bonus mogelijkheden op een rijtje Als werkgever is het belangrijk een aantrekkelijk loonpakket aan te bieden. Een (individuele dan wel collectieve) bonus kan een goede manier zijn om werknemers te belonen én te motiveren. Hieronder schetsen wij de vier courante bonussystemen in België . De ...

Buitengerechtelijke ontbinding als nieuwe beëindigingswijze van de arbeidsovereenkomst

Buitengerechtelijke ontbinding als nieuwe beëindigingswijze van de arbeidsovereenkomst Op welke wijze kan een werkgever reageren indien hij geconfronteerd wordt met een ernstige tekortkoming van een werknemer, die naar zijn mening een verdere arbeidsrelatie onmogelijk maakt? Klassiek neemt een werkgever meestal zijn toevlucht tot de arbeidsrechtelijke wijzen van beëindiging, met name ...

Timothy Baete is lid geworden van elegis!

elegis is verheugd u te kunnen melden dat Timothy Baete ons vervoegt als Brussels vennoot. Timothy zal deel uitmaken van het team van Jean Pierre Renard en Thierry Ghilain. Zijn komst versterkt onze praktijk en verrijkt ons dienstenaanbod in de materies handelscontracten en vennootschapsrecht. Timothy Baete werd in 2008 toegelaten ...

Waasland-Beveren krijgt de Pro League en de KBVB op de knieën

Na een lange juridische strijd met bijstand van het kantoor elegis is WAASLAND-BEVEREN erin geslaagd om haar plaats in afdeling 1A van het Belgisch profvoetbal te handhaven niettegenstaande felle tegenstand van de PRO LEAGUE en de KBVB.

Fiscale fishing vragenlijsten over buitenlandse rekeningen in omloop

Fiscale fishing vragenlijsten over buitenlandse rekeningen in omloop De fiscus zou naar verluidt in deze corona-periode enkel controles doen welke noodzakelijk zijn om de rechten van de schatkist te vrijwaren. Wie zou denken dat de fiscale onderzoeken op een laag pitje staan, heeft het mis voor. Tal van belastingplichtigen met ...

AUTOMATISCHE TIJDELIJKE BESCHERMING VAN ONDERNEMINGEN

AUTOMATISCHE TIJDELIJKE BESCHERMING VAN ONDERNEMINGEN Inleidend Intussen is duidelijk gebleken dat Covid-19 een bijzonder zware impact heeft op de economie. Sedert het opleggen van de stringente overheidsmaatregelen vanaf medio maart, werden onmiddellijk ook een aantal steunmaatregelen aangekondigd die de financiële impact voor ondernemingen enigszins diende op te vangen (te denken ...

COVID-19: Verloop Algemene Vergaderingen en vergaderingen bestuursorganen en uitstel van termijnen voor goedkeuring en neerlegging jaarrekeningen

COVID-19: Verloop Algemene Vergaderingen en vergaderingen bestuursorganen en uitstel van termijnen voor goedkering en neerlegging jaarrekeningen Het KB nr. 4 dd. 9 april 2020 bevat diverse bepalingen die betrekking hebben op het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid 19 pandemie. De bijzonder bepalingen zijn ...

elegis: praktische informatie mbt Coronavirus

Praktische informatie mbt het corona virus. Uw gezondheid en de veiligheid van onze collega's zijn onze belangrijkste zorg. Wij doen er alles aan om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden en leven in dit verband stipt alle aanbevelingen van de overheid na. Tevens garanderen wij onze bedrijfscontinuïteit. ...