Financial institutions & insurance companies

Financiële Instellingen & Verzekeringsmaatschappijen

Met Brussel als Europese hoofdstad, telt België een groot aantal Belgische en buitenlandse financiële instellingen en verzekeraars.

Geen enkele ondernemer, noch van Belgische noch van buitenlandse oorsprong, kan zijn bedrijfsactiviteiten succesvol leiden, zonder samenwerking met één of meerdere financiële instellingen. Naast de financiële noden van elk bedrijf, dienen ook diverse risico’s verzekerd, waardoor geen economische sector kan opereren zonder de bijdrage van en de synergie met financiële instellingen en verzekeraars.

De financiële sector is streng gereglementeerd, zowel voor de toegang van financiële instellingen en verzekeraars, maar ook voor de diverse aangeboden diensten en producten die zij op de markt wensen te brengen.

Ons kantoor treedt sinds haar oprichting onverminderd op voor diverse vooraanstaande binnen- en buitenlandse financiële instellingen en verzekeraars, alsook hun tussenpersonen.

Naast de steeds wijzigende Belgische maar ook Europese wetgeving die deze materies reguleert, wordt de evoluerende rechtsspraak van nabij opgevolgd.

elegis heeft alzo in de loop der jaren in deze materie een unieke expertise opgebouwd, zowel wat bij adviesverlening, contractredactie, bemiddeling als voor bijstand in gerechtelijke procedures. Het scala van behandelde materies is heel divers, gaande van betwistingen omtrent kredieten en beursorders, aanspraken op verzekeringspremies, invordering en beslagprocedures bij kredietbeëindiging, etc.