Transport & maritime

Transport & Maritiem

Het departement Transport & Maritiem van elegis advocaten staat reeds sedert 1978 allerlei binnen- en buitenlandse ondernemingen en overheden bij op vlak van zee- en transportrecht. Gegroeid vanuit de praktijk van prof. Marc Huybrechts vergaarde het departement door de jaren heen een zeer diepgaande expertise in de meest uiteenlopende aspecten van zowel het commerciële vervoerrecht, het transportverzekeringsrecht als het publieke en internationale zeerecht.

elegis Transport & Maritiem bouwde door de jaren heen niet enkel een wijdverbreid internationaal netwerk uit van correspondenten en cliënten maar ook een diepgaande kennis in het reilen en zeilen van de Vlaamse Havengemeenschap en in het bijzonder de Antwerpse Haven. Dit laat elegis Transport & Maritiem toe om u op een snelle en professionele wijze bij te staan ook in de meest ingewikkelde maritieme aangelegenheden.

Onze expertise ligt onder meer in ladingschadedossiers, aanvaring en averijgrosse, scheepsagentuur, scheepshuur, beslag op zeeschepen (en ladingen), berging van schepen en lading, olieverontreiniging en maritieme expertises.

Daarnaast staan wij ons cliënteel ook bij in meest diverse import- en exportaangelegenheden en hebben wij ook een bijzondere aandacht voor alle problemen waarmee goederenbehandelaars (naties, stuwadoors en terminal operators) en expediteurs in de haven en goederenbelanghebbenden geconfronteerd worden (b.v. pandverzilveringen, retentierechten, Solas,…).

Tenslotte heeft elegis Transport & Maritiem ook een unieke en jarenlange ervaring in het bijstaan van publiekrechtelijke overheden.

Onze dienstverlening omhelst zowel advisering als geschillenbeslechting voor de rechtbanken. 

elegis Transport & Maritiem kent onder haar vaste cliënten zowel lading- als scheepsbelanghebbenden, alsook de tussenpersonen zoals expediteurs, scheepsagenten en stuwadoors en overheden.