Government & local authorities

Overheidsinstanties

elegis biedt bestuurlijke overheidsinstanties (Federale staat, Gemeenschappen, Gewesten, Provincies en Gemeenten, intercommunales, vennootschappen naar publiek recht, instellingen van openbaar enz.), een ruime waaier aan diensten in verschillende domeinen die voor hen belangrijk zijn :

  • overheidsopdrachtenrecht, concessies en PPS
  • arbeidsrecht: statutaire of contractuele ambtenaren,
  • milieu- en stedenbouwrecht,
  • onderwijsrecht,
  • gemeenterecht,
  • gemeentelijke fiscaliteit (belastingreglementen),
  • aansprakelijkheid van overheidsinstanties (extracontractuele aansprakelijkheid, arbeidsongevallen,…),
  • publiek en grondwettelijk recht,