Professions libérales (EN)

Vrije Beroepen

Beoefenaars van vrije beroepen worden steeds vaker aansprakelijk gesteld door hun cliënten. Ons kantoor heeft grondige ervaring in de verdediging van haar cliënteel, gaande van actoren binnen de medische wereld tot architecten, expert-boekhouders, etc.

Eerst en vooral verstrekt het kantoor advies aan professionelen met het oog zich te beschermen tegen eventuele klachten. Het betreft hier veelal voorzorgsmaatregelen, in het bijzonder het vergaren van schriftelijk bewijs van de contractuele relatie en haar uitvoering.

Ingeval van geschil zijn onze advocaten getraind in het verzoenen van de partijen. Onuitgesproken zaken of wederzijds onbegrip liggen immers vaak aan de basis van dergelijk conflict. 


Indien een juridische procedure noodzakelijk is, wordt de beroepsbeoefenaar bijgestaan in de afwikkeling van expertises en de verschillende fasen van het proces.