Nouvelles technologies

Nieuwe Technologieën – Verwerking van persoonsgegevens

Nieuwe technologieën vormen de nieuwe, onmisbare tools voor ondernemingen. ‘Connected’ blijven is het sleutelwoord voor succesvolle ondernemingen.

Bent u leverancier of gebruiker van IT-diensten? elegis ondersteunt u tijdens uw onderhandelingen over en het afsluiten van al uw overeenkomsten met uw partners (ontwikkeling, gebruikslicentie, onderhoud en ondersteuning, integratie,…).

Onze advocaten begeleiden en ondersteunen u tevens om uw bestaande overeenkomsten en IT-systemen met de allernieuwste regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen. 

Dankzij onze expertise op het vlak van zowel intellectuele eigendom als telecommunicatie kunnen onze advocaten u een volledig advies verstrekken, waarbij we u begeleiden vanaf de beginfase, namelijk de bescherming van uw database, tot de technologieën om uw database te gebruiken binnen de grenzen van de talrijke wettelijke kaders die de toepassing ervan regelen. 

Naast haar taak als consultant verdedigt elegis tevens uw belangen voor de bevoegde instanties of in het kader van gerechtelijke betwistingen.

De goedkeuring van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beter bekend onder de naam GDPR, zal vanaf de inwerkingtreding op 25 mei 2018 een verplichte regelgeving vormen voor alle natuurlijke en rechtspersonen die persoonsgegevens verwerken.

Onze advocaten verstrekken u precieze adviezen en antwoorden op uw concrete vragen en begeleiden u bij het implementeren van deze regel- en wetgeving binnen uw onderneming of overheidsinstantie. elegis heeft tevens een ruime expertise bij het organiseren van seminaries om bedrijfsteams of personeel over dit domein te informeren.