Commercial & Distribution

Handel en Distributie

De afdeling Handel en Distributie van elegis begeleidt particulieren en ondernemingen (rechtspersonen) bij het opstellen van handelsovereenkomsten die de kern van hun activiteit vormen (koop en verkoop, dienstverlening, distributie, joint-venture, overdracht van handelsfonds, handelshuur…) 

elegis begeleidt haar cliënten in het bijzonder bij de keuze van de meest aangewezen vorm van handelsdistributie voor hun specifieke activiteit (franchising, concessieovereenkomst, agentuurovereenkomst, commissieovereenkomst, selectieve distributieovereenkomst, leveringsovereenkomst, …) en bij het opzetten van een distributiestructuur of van een nationaal, Europees en internationaal netwerk. Onze advocaten staan onze cliënten bij tijdens de onderhandelingen en bij het opstellen van overeenkomsten (met name kaderovereenkomsten voor de financiering van deze netwerken). elegis verleent tevens advies en onderzoek bij kwesties en formaliteiten die met het opzetten van een distributienetwerk gepaard gaan: afsluiten van handelshuur, formaliteiten met betrekking tot de toelating tot het uitoefenen van een bepaalde activiteit, waarborgen...

elegis analyseert tevens handelsovereenkomsten met het oog op het voorkomen van geschillen of de behandeling van geschillen.

Onze afdeling Handel en Distributie verstrekt ten slotte advies bij het oplossen van geschillen die tijdens de uitoefening van deze activiteiten kunnen ontstaan (bemiddeling in burgerlijke en handelsgeschillen (bemiddelaars erkend door de Federale Bemiddelingscommissie), arbitrage en vertegenwoordiging