Insolvency & restructuring

Insolventie & Herstructurering

elegis verleent Belgische en internationale cliënten advies over alle aspecten van het insolventierecht.

Het kantoor behandelt vragen en problemen die zich stellen bij onder meer incasso, invorderingsproblemen, begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden bij de dienst handelsonderzoeken bij de rechtbanken van koophandel, actief meedenken over herstructureringsmaatregelen en de implementatie ervan. Anderzijds begeleiden wij ook schuldeisers geconfronteerd met  een debiteur in een toestand van dreigende insolventie. Zo hebben wij een jarenlange praktijkervaring inzake incassoproblematiek, uitwinning van voorrechten en zekerheden, betwistingen inzake eigendomsvoorbehoud en faillissementsbetwistingen.

Daarnaast verstrekken wij advies en begeleiding bij WCO procedures. Wij begeleiden onze cliënten doorheen de volledige WCO procedure, zowel op gerechtelijk vlak als aangaande de herstructureringsmaatregelen (voorgeschreven onderdeel van het reorganisatieplan). Dit omvat o.m. het opstellen van verzoekschriften, de bijstand tijdens het onderhoud met de gedelegeerd rechter, het verdedigen van het WCO dossier voor de rechtbank en het opstellen van een reorganisatieplan, met inbegrip van onderhandelingen met schuldeisers. Advocaten, gespecialiseerd in vennootschaps- en sociaal recht kunnen ingrijpen in elke fase van de procedure (bij een collectief akkoord dan wel bij de overdracht van de activiteit). Uiteraard verleent elegis ook bijstand in het kader van minnelijke akkoorden met schuldeisers.

De Corona-crisis heeft ertoe geleid dat Belgische bedrijven (zelfstandigen of bedrijven) met ernstige moeilijkheden kampen, zowel op menselijk als op economische gebied.
Het advocatenkantoor Elegis is er om Uw ondernemerschap te ondersteunen via deze site om ondernemers te informeren en waar nodig te ondersteunen bij de economische en financiële herstructurering van hun activiteiten.
Op zulke cruciale momenten ligt het voor de hand de alternatieven voor te stellen die het Wetboek van economisch recht ter beschikking stelt, om de reorganisatie van bedrijven te faciliteren.
Het advocatenkantoor Elegis heeft bewust gekozen voor een forfaitair tarief, afhankelijk van de aard van hun tussenkomst, opdat ondernemers de te voorziene kost kunnen inschatten.
De synergie van competenties binnen onze studie vormt de kracht van elegis, die ondernemers daarom optimaal ondersteunen opdat zij deze uitzonderlijke crisis kunnen overleven met vruchtbare vooruitzichten.