Versicherungen

Aansprakelijkheid & Verzekeringen

Het Aansprakelijkheids- en Verzekeringsdepartement van elegis adviseert op zeer regelmatige basis verzekeringsmaatschappijen, makelaars, bedrijven, overheden maar ook particulieren in al hun vragen over verzekering en aansprakelijkheid. Zij staan uiteraard al deze cliënten bij in hun verzekerings- en aansprakelijkheidsgeschillen voor de rechtbanken en arbitrageorganen.


De leden van het departement hebben naast een zeer diepgaande kennis van transport- en maritieme verzekeringen (cargoverzekeringen, cascopolissen, P&I covers, FDD covers, CMR…) een grote ervaring en sterke reputatie opgebouwd op vlak van aansprakelijkheidsverzekeringen en zaakverzekeringen. 


Hierbij ligt hun focus voornamelijk op product liability claims, industriële risico’s ,  brandverzekeringen, alle bouwplaatsrisico’s en professionele aansprakelijkheidsrisico’s (met inbegrip van arbeidsongevallen),  waarbij wij geregeld optreden voor professionele actoren als bankiers, bestuurders, makelaars, aannemers, architecten, studiebureau’s, vrije beroepen, adviseurs en artsen.  Elegis bouwde ook sedert jaren een gedegen expertise op vlak van aansprakelijkheid van publieke overheden. Het departement is op dit vlak van de raadsman van verschillende nv naar publiek recht, gemeenten en een provincie.


Tenslotte staan wij ook geregeld verzekeringstussenpersonen, verzekeraars en herverzekeraars bij in regulatory issues en discussies met de Belgische  insurance regulator. Het kan daarbij gaan over vragen over licenties, vrij verkeer van diensten en vestiging, het op de markt brengen van nieuwe polissen,  geldigheid van polissen en bepaalde clausules naar Belgisch recht, mogelijke sancties bij overtredingen van de Belgische verzekeringswetgeving,…


Op het vlak van ons advieswerk maken we er een punt van om steeds mee te u mee denken om te komen tot een resultaatgerichte en praktische aanpak van al uw vragen en problemen eerder dan ons te richten op een theoretische of academische  studie.


In onze conflictbehandeling richten we ons in de eerste  plaats op conflictpreventie, bemiddeling en het zoeken naar een aanvaardbare minnelijke regeling. Indien dit echter niet mogelijk blijkt dan beschikt het team over ervaren en flexibele experten die u zullen bijstaan in alle mogelijke expertises en procedures, steeds met het oog op een efficiënte, snelle en gunstige oplossing voor uw problemen.   

 

Gerelateerd