Christoph HANSSEN

Christoph HANSSEN

+32 (0)3 244 15 60
+32 (0)3 238 41 40

Christoph Hanssen studeerde in 1996 af als Licentiaat in de Rechten (Katholieke Universiteit Leuven), en behaalde in 1997 een “master na master” (Vlerick management school- Rijksuniversiteit Gent ).

In 1997 trad Christoph Hanssen toe tot de Antwerpse balie en sinds 1997 is hij advocaat bij Elegis.

Christoph Hanssen is gespecialiseerd in handelsrecht en vennootschapsrecht. Hij heeft veel ervaring in het begeleiden van aandeelhouders en bestuurders op raden van bestuur en algemene vergaderingen, bij aandeelhoudersconflicten en geschillen, in het kader van familiale opvolging … .  Daarnaast  treedt hij vaak op bij fusies en overnames, overdrachten van handelsfondsen en activa transacties, splitsingen, investeringen, de oprichting van joint ventures en samenwerkingsverbanden, … .

Hij adviseert tal van binnen en buitenlandse ondernemingen bij het opstellen en onderhandelen van hun handelscontracten. Een belangrijk deel van zijn cliënteel bestaat uit KMO's en familiale ondernemingen.

Christoph Hanssen is actief lid van Terralex, een wereldwijd netwerk van advocatenkantoren, van Transeo ( European Organization for SME Transfer ) en van VOKA en woont in binnen en buitenland geregeld congressen bij van deze organisaties. Hij is binnen Terralex ook lid van verschillende commissies waaronder de “European en de International M&A praktijkgroep”. Christoph Hanssen spreekt regelmatig  op seminaries, studiedagen en conferenties in binnen en buitenland.

Taal
Nederlands
Engels
Frans