Secteur automobile

Automobielsector

elegis is al enkele decennia actief in de automobielsector.

Onze advocaten begeleiden onze cliënten bij het opmaken van documenten in aanloop naar het opstarten van contractuele relaties en vervolgens bij het opstellen van de distributieovereenkomsten zelf. Na de opstart worden onze cliënten door onze advocaten begeleid bij de opmaak van overeenkomsten die ze mogelijk in het kader van hun activiteiten nodig hebben (zoals bij voorbeeld overeenkomsten voor promotionele activiteiten,…) en bij besprekingen met betrekking tot het onderhouden en beëindigen van hun contractuele en commerciële relaties.

elegis begeleidt haar cliënten tevens bij de opmaak van overeenkomsten voor promotionele activiteiten.

Wij vertegenwoordigen onze cliënten eveneens in rechte voor geschillen in het kader van de voornoemde overeenkomsten en voor betwistingen waarmee ze bij het uitoefenen van hun activiteiten kunnen worden geconfronteerd. Zo rekenen onze cliënten bij voorbeeld op onze bijstand voor geschillen die naar aanleiding van gebreken en defecten in producten of klachten ten gevolge van onderhoudsbeurten kunnen ontstaan.

elegis is tevens gekend voor haar ruime ervaring bij het vertegenwoordigen in rechte van leasing- en rentingmaatschappijen in het kader van geschillen met huurders van voertuigen. Onze advocaten behandelen burgerlijke geschillen met het oog op het verkrijgen van een vergoeding voor schade aan voertuigen en treden tevens op in strafzaken indien het voertuig na afloop van de huurperiode niet wordt terugbezorgd.