Family & Estate Planning

Familie & Vermogensplanning

elegis begeleidt particulieren en ondernemers bij familiale twisten met inbegrip van alimentatievorderingen, gaande van een echtscheiding of omgangsregeling met kinderen tot een aandeelhoudersdispuut in het familiebedrijf.

Binnen een familiaal perspectief is een grondige kennis van het erfenisrecht onontbeerlijk.

Het kantoor kan niet enkel bijstand verlenen in een erfeniszaak, doch tevens adviseren omtrent vermogensplanning, hetgeen gebeurt in nauw overleg met de afdeling fiscaliteit binnen het kantoor.