Diamond

Diamant

Het grootste deel van de werelddiamanthandel transiteert via Antwerpen, alom gekend voor haar hoog kwalitatief klieven, slijpen, monteren, certificeren en verhandelen van diamanten op basis van erkend vertrouwen, kennis en vakmanschap. ‘Antwerp Cut’ en ‘Antwerp Quality’ worden daarom wereldwijd als kwaliteitslabel erkend.

Alhoewel de diamanthandel vooral gestoeld is op vertrouwen, begeleidt en loodst elegis deze sector doorheen het juridisch kader van de Belgische en Europese regelgeving.

elegis heeft een ruime ervaring bij het adviseren en de begeleiding van de diverse actoren uit de diamantsector en dit in verschillende domeinen waarmee de sector wordt geconfronteerd, waaronder bij de oprichting van een Belgische vennootschap en/of de herstructurering ervan, de commerciële en contractuele relaties (o.a. de import en export), de tewerkstelling van (buitenlandse) werknemers, en fiscaliteit. De begeleiding van elegis heeft zowel betrekking op advies, redactie van contracten, bemiddeling, onderhandeling en contentieux, zowel in arbitrage als voor rechtscolleges.