Annemie COOX

Annemie COOX

+32 3 244 15 60
+32 3 238 41 40

Annemie Coox studeerde af als Licentiaat in de Rechten met onderscheiding aan de Universiteit Antwerpen.

Zij begon te werken voor elegis in 1982 waar zij in 1985 vennoot werd en is sinds 1982 lid van de Antwerpse Balie.

Zij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht in ruime zin.

Annemie treedt op voor Belgische en internationale vennootschappen en dit zowel inzake commerciële transacties als bij geschillen.

Zij staat geregeld bedrijven bij in fusies en overnames, overdracht van handelsfondsen of activa, splitsingen en samenwerkingsverbanden.

Ook begeleidt zij aandeelhouders en bestuurders bij oprichtingen, het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en het houden van Raden van Bestuur en Algemene Vergaderingen.

Zij beschikt over een ruime ervaring inzake ondernemingscontracten waarbij zij juridische kennis koppelt aan ervaring inzake de concrete praktijkbehoeften van de ondernemer.

Annemie is actief lid van VOKA Antwerpen en spreekt regelmatig op congressen en seminaries zowel in België als in het buitenland.

Taal
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Collegas

Publicaties

The English legal system - 18 mei 2005 - Brussel

Specific Provisions on M&A in Belgium - 3 september 2005 - Krakau

Specific Provisions on M&A in Belgium - 3 september 2005 - Krakau