business deal

Fusies en Overnames ( M&A)

Het departement Fusies en Overnames begeleidt zowel binnenlandse als internationale cliënten doorheen het volledige overname of fusieproces. Hierbij wordt advies gegeven tijdens het initiële biedproces, het organiseren en uitvoeren van due diligence onderzoeken, het structureren van de transactie, het onderhandelen en opstellen van alle transactie overeenkomsten zoals biedbrieven (LOI), verklaringen en waarborgen, disclosure letters, overeenkomsten voor de overname van aandelen of van activa (handelsfondsen), financieringsovereenkomsten. Wij adviseren eveneens mbt (leveraged) buy out transacties en fusies. Wij adviseren en begeleiden cliënten voorts bij geschillen na het afsluiten van de transacties, bij de integratie, bij prijsaanpassingsbetwistingen, bij procedures en arbitrage.