Nieuws

COVID-19: noodmaatregelen omgevingsrecht goedgekeurd

COVID-19: noodmaatregelen omgevingsrecht goedgekeurd Op 20 maart 2020 keurde het Vlaamse Parlement het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid goed. Directe aanleiding voor het goedkeuren van dit nooddecreet is de huidige covid-19 crisis en de maatregelen die de overheid neemt om de ...

NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN GOEDGEKEURD !

NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN GOEDGEKEURD ! Wat betekent dit voor uw vennootschap: Overgangsmaatregelen : Het WVV treedt in werking op 1 mei 2019. Voor reeds bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen gelden de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020, met de mogelijkheid op voordoen te kiezen voor toepassing van ...

Beste wensen !

Het hele elegis team wenst U een mooi jaareinde en een succesvol 2019 www.elegis.be elegis Antwerpen Mechelsesteenveg 64/201 B – 2018 Antwerpen Tel +32 (0)3 244 15 60 Fax +32 (0)3 238 41 40 elegis Brussels Delta 10 Cockxstraat 8-10 B – 1160 Brussels Tel +32 (0)2 240 15 20 ...

Hans VAN DE WAL aangesteld als adjunct-professor strafrecht te Brussel

Hans Van de Wal, vennoot van het kantoor te Antwerpen, werd aangesteld als adjunct-professor bij de Vesalius Hogeschool in Brussel, die gelinkt is aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel). Hij geeft in het Engels les aan internationale studenten, met name de cursus “Criminal Law”.

Slimste laadpaal van Vlaanderen ingehuldigd te Greenbridge, Oostende met steun van Elegis

Slimste laadpaal van Vlaanderen ingehuldigd te Greenbridge, Oostende met steun van Elegis Op donderdag werd onder grote belangstelling op de parking van het innovatie- en incubatiecentrum Greenbridge UGent Campus Oostende de slimste laadpaal van Vlaanderen in gebruik genomen. Bijna 60 geïnteresseerden in de technologie van morgen alsook burgemeester van Oostende ...

UBO REGISTER IN BELGIE

UBO-REGISTER IN BELGIE: REGISTER VAN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN IN WERKING VANAF 31/10/2018! De Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, kondigde het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden ( Ultimate Beneficial Owners ...

Geen herinvoering proefperiode, wel aangepaste opzeggingstermijnen vanaf 1 mei 2018!

Geen herinvoering proefperiode, wel aangepaste opzeggingstermijnen vanaf 1 mei 2018! Sinds 1 januari 2014 is de wet op het eenheidsstatuut in werking, waarbij voor alle werknemers (arbeiders en bedienden) vaste opzeggingstermijnen gelden die in acht genomen moeten worden bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, hetzij door de werkgever, hetzij door ...

TerraLex Named Global Network of the Year

NEWS RELEASE Contact: p.engels@elegis.com w.denhaerynck@elegis.com c.hanssen@elegis.com TerraLex Named Global Network of the Year Belgium —April 10 th , 2018—As the proud TerraLex member firm for Belgium, we are excited to announce that The Lawyer named TerraLex “Global Network of the Year” at its annual European Awards program in London on ...

Het nieuwe erfrecht. Wat met de schenking van een familiebedrijf?

Het nieuwe erfrecht. Wat met de schenking van een familiebedrijf? Het nieuwe erfrecht, van toepassing vanaf 1 september 2018, zal ook implicaties hebben voor degene die zijn/ haar familiebedrijf wenst te schenken. Naar Belgisch erfrecht is het mogelijk om op voorhand een bepaald goed te schenken aan een erfgenaam. Ondanks ...

Afschaffing van de vereiste van borgstelling door de directe douanevertegenwoordiger

Afschaffing van de vereiste van borgstelling door de directe douanevertegenwoordiger Een douanevertegenwoordiger die gebruik wilde maken van de directe vertegenwoordiging om aldus een douaneaangifte in te dienen rechtstreeks in naam en voor rekening van zijn opdrachtgever, diende tot voor kort voldoende zekerheid te stellen voor eventuele toekomstige schulden van zijn ...

Opstellen of nazicht van uw Aandeelhoudersovereenkomst: begin er tijdig aan !

Opstellen of nazicht van uw Aandeelhoudersovereenkomst : begin er tijdig aan ! Het belang van een aandeelhoudersovereenkomst voor de werking en de organisatie van een onderneming is onbetwistbaar. Een aandeelhoudersovereenkomst regelt de belangen van de verschillende aandeelhouders, niet alleen tegenover de vennootschap maar ook ten opzichte van elkaar. Het is ...

TerraLex, our global law firm network

Terralex netwerk elegis is sedert meer dan 20 jaar lid van TerraLex, een internationaal netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren. Dit netwerk verbindt ongeveer 150 met zorg geselecteerde kantoren in bijna 100 verschillende landen. www.terralex.com Dit netwerk laat ons toe onze cliënten bij te staan bij hun internationale transacties ( overnames, contracten, ...

Hervorming van het zekerheidsrecht

Hervorming van het zekerheidsrecht Sedert 1 januari 2018 is de nieuwe Pandwet in werking getreden. Deze wet dateert al van 11 juli 2013 (de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft), doch werd de inwerkingtreding steeds uitgesteld, aangezien ...

DE ATTESTEN VEREIST BIJ EEN OVERDRACHT HANDELSZAAK

DE ATTESTEN VEREIST BIJ EEN OVERDRACHT HANDELSZAAK Teneinde misbruik tegen te gaan, en te voorkomen dat handelszaken worden overdrager aan (schuldenvrije) vennootschappen waarbij de verkoper van de handelszaak met onvoldoende middelen achterblijft om haar verbintenissen ten aanzien van de overheidsinstellingen (ontvangkantoren en inningsinstanties) na te komen, werden er een aantal ...

Hans VAN DE WAL joins GCLC

Hans Van de Wal, partner in the department criminal law and white collar crime, was invited to join "Global Criminal Law Counsel". The GCLC experts provide legal advice of the highest standard in criminal, fraud, and compliance matters. They want to ensure legal advice is not restricted to borders and ...