Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer.

Code des sociétés et associations

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer.

Het voorziet in een grondige hervorming van het vennootschaps-en verenigingsrecht.

elegis stelt een werkgroep samen om u te begeleiden bij de in werking treding van deze nieuwe wetgeving en om u toe te laten gebruik te maken van alle opportuniteiten die deze u biedt.