COVID-19: verlenging van termijnen in procedures Raad voor Vergunningsbetwistingen en Handhavingscollege goedgekeurd

corona blauw

COVID-19: verlenging van termijnen in procedures Raad voor Vergunningsbetwistingen en Handhavingscollege goedgekeurd

 

Het Vlaamse Parlement keurde op 20 maart 2020 het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid goed. Op basis van dit decreet kan de Vlaamse Regering bijzondere regels uitvaardigen voor de aanpassing van termijnen en procedures in het omgevingsrecht aan de actuele noodsituatie.

In een vorig nieuwsbericht bespraken we het besluit van 20 maart dat termijnverlengingen en procedurele aanpassingen doorvoerde voor de lopende vergunningsprocedures.

Op 27 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering beslist om met een nieuw besluit ook de nodige aanpassingen door te voeren aangaande de termijnen die van toepassing zijn in de procedures die gevoerd worden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege. Dit besluit trad in werking op 27 maart 2020.

 

Met dit besluit heeft de Vlaamse Regering o.a. beslist dat:

 

  • dtermijnen om beroep in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege die reeds waren aangevangen voor 27 maart 2020 of die aanvangen in de periode vanaf 27 maart 2020 tot en met 24 april 2020 met dertig dagen worden verlengd;
     
  • de vervaltermijnen die zijn opgenomen in het DBRC-decreet en het procedurebesluit die reeds waren aangevangen voor 27 maart 2020 of die aanvangen in de periode vanaf 27 maart 2020 tot en met 24 april 2020 met dertig dagen worden verlengd, met uitzondering van deze vervaltermijnen die betrekking hebben op de UDN-procedure;

 

De griffies van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege hebben inmiddels ook beslist om geen betekeningen meer uit te voeren die een vervaltermijn zouden doen ingaan en dit alvast tot 24 april 2020.

 

Voor meer info over de invloed van de covid-19 maatregelen op uw dossier kan u contact opnemen met het kantoor. Ook in deze bijzondere tijden blijven wij steeds beschikbaar om u met raad en daad bij te staan.