elegis: praktische informatie mbt Coronavirus

wereldbol

Praktische informatie mbt het corona virus.

Uw  gezondheid en de veiligheid van onze collega's  zijn onze belangrijkste zorg.  Wij doen er alles aan om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden en  leven in dit verband stipt alle aanbevelingen van de overheid na.

Tevens garanderen wij onze bedrijfscontinuïteit.

Wij blijven de behandeling van uw dossier dus onverkort verzekeren zoals voorheen.

Wij  werken  tot nader order  zoveel mogelijk van thuis uit, tenzij er een urgente reden is om dat niet te doen.

We beschikken over de nodige technologische middelen  om onze diensten  onverkort te blijven leveren. U kan ons zoals voorheen per e-mail of telefonisch kan bereiken. Fysieke samenkomsten worden in de mate van het mogelijke door virtuele alternatieven vervangen.

In geval van vragen kan u contact opnemen met uw gebruikelijke  contactpersoon binnen ons kantoor  ( eerste letter voornaam.achternaam@elegis.com) of mailen naar antwerpen@elegis.com  of bellen naar het centraal  telefoonnummer (. Tel: +32-3-244.15.60)