COVID 19: De impact van het Coronavirus op werkgevers

covid 2

De impact van het Coronavirus op werkgevers:  de overheid neemt steunmaatregelen

 

 

De invloed van het Coronavirus (Covid-19) op ons (bedrijfs)leven is enorm.   De Nationale Veiligheidsraad heeft verregaande maatregelen bevolen, zoals social distancing, alsook de instructie dat thuiswerk de norm moet zijn.  Daarenboven werd ook uitstel van betaling toegekend aan bedrijven, onder meer wat betreft de bedrijfsvoorheffing en RSZ.

 

 

 1. Personeel: tijdelijke werkloosheid door overmacht ingevolge de Corona crisis
   
  Indien u uw personeel door overmacht niet kan tewerkstellen, kunt u deze werknemer tijdelijk werkloos stellen ingevolge overmacht, mits naleving van specifieke formaliteiten.
   
   
 1. Procedure te volgen door de werkgever
   
  In principe veronderstelt overmacht een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen, die de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk of definitief) volledig onmogelijk maakt. 
   
  Met ingang van 13 maart 2020 wordt een soepele toepassing van het begrip “overmacht” aanvaard: alle situaties van tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook indien er bijvoorbeeld toch nog op bepaalde dagen kan worden gewerkt.
   
  Ook de procedure tot aanvraag van tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht werd vereenvoudigd:
   
  Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan nu eenvoudigweg worden aangegeven bij de loonberekening:
  • Log in op de persoonlijke pagina va de website van het sociaal secretariaat;
  • Maak gebruik van de speciaal ontwikkelde looncode ‘overmacht’;
  • Duidt aan voor welke termijn de tijdelijke werkloosheid wordt voorzien (op heden uiterlijk tot en met 30/06/2020)
  • Geef aan hoeveel dagen de betrokken werknemer werkloos is (voltijds dan wel deeltijds). 
    
   Op basis van die looncodes geeft uw sociaal secretariaat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door aan de RVA, waarna de werkloosheidsuitkering voor de werknemer worden berekend en de juiste documenten worden aangemaakt.
    
    
 2. Gevolgen van de tijdelijke werkloosheid voor de werknemers
   
  De betrokken werknemer moet een document C3.2 opvragen bij de vakbond of bij de Hulpkas voor Werklozen (via hun website) en vervolgens ingevuld terugbezorgen uiterlijk op het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin hij tijdelijk werkloos wordt gesteld.  Zulks garandeert correcte uitbetaling.
   
  De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen en ontvangt een uitkering waarvan het bedrag gelijk is aan 70% van zijn gemiddeld loon (begrensd tot 2.754,76 euro per maand).
   
  Op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.
   
  Voor een werknemer die in de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht omwille van het coronavirus, betaalt de overheid een kleine bijpassing.
   
   
   
 1. Uitstel van betaling

 

Teneinde enige financiële ademruimte te creëren voor de Belgische werkgevers heeft de overheid een aantal steunmaatregelen ontwikkeld.

 

 1. Bedrijfsvoorheffing
   
  De overheid heeft uitstel van betaling (of terugbetaling) van de bedrijfsvoorheffing van twee maanden toegekend.   Deze maatregel is automatisch van kracht, maar niet verplicht.  Indien u deze niet wenst toe te passen, dient u dit te melden aan uw sociaal secretariaat.
   
 2. RSZ-bijdragen
   
  De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft ook een systeem voorzien voor uitstel van betaling van bepaalde RSZ-bijdragen.
   
  De betalingstermijn voor Q1 en Q2 2020 wordt uitgesteld naar 15 december 2020. 
  Vanaf Q3 2020 gelden de normale betalingstermijnen.
   
  In tegenstelling tot bij de vrijstelling in het kader van bedrijfsvoorheffing, wordt deze vrijstelling niet voor alle werkgevers automatisch toegepast maar enkel voor de werkgevers die door de overheid verplicht en volledig moesten sluiten (ministerieel besluit van 18 maart 2020), met name horeca, recreatie, cultuur en sport en alle winkels of handelszaken genoodzaakt tot verplichte sluiting.
   
   
  Uiteraard kan u, ook in tijden van Corona, steeds bij ons terecht voor ondersteuning in het kader van de toepassing van voormelde maatregelen of voor meer details.
   
   
  Marie-Christine Craen
  Nathalie Delannoye
   
   
   
Praktijkdomein(en)
Advoc(a)at(en)