Slimste laadpaal van Vlaanderen ingehuldigd te Greenbridge, Oostende met steun van Elegis

laadpaal

 

 

Slimste laadpaal van Vlaanderen ingehuldigd te Greenbridge, Oostende met steun van Elegis

 

 

 

Op donderdag werd onder grote belangstelling op de parking van het innovatie- en incubatiecentrum Greenbridge UGent Campus Oostende de slimste laadpaal van Vlaanderen in gebruik genomen.  Bijna 60 geïnteresseerden in de technologie van morgen alsook burgemeester van Oostende Johan Vande Lanotte en Vlaams Minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein waren op deze plechtigheid aanwezig.  Dit pilootproject is een samenwerking tussen laadinfrastructuurbeheerder MobilityPlus, Het Antwerps advokatenkantoor Elegis (Jan Delanote) en het West-Vlaams energiebedrijf Yuso.  Met deze laadpaal kunnen bedrijven het steeds toenemende aandeel elektrische wagens in hun bedrijfsvloot van groene stroom voorzien op ogenblikken waar het opladen van de wagen mede bijdraagt aan het wegwerken van stroomoverschotten op het hoogspanningsnet van Elia.  

 

 

Tijdens zijn toespraak had UGent Professor en behartiger van de Campus te Oostende Carl Devos het over het belang van Greenbridge als incubator voor jonge, vooruitstrevende bedrijven en initiatieven als deze slimme laadpaal.  Michel Verschuere, zaakvoerder van Yuso gaf een korte uiteenzetting over hoe leveringszekerheid van energie en stabilisatie van de netten mede met behulp van een slimme laadpaal kunnen worden bereikt bij bedrijven.  Omdat het aantal Elektrische Voertuigen (EV's) de komende jaren naar verwachting verder sterk zal blijven toenemen verdient de bijkomende impact van de nood naar laadstroom voor EV's onze volle aandacht.  Hoewel het laden van de geschatte 25 miljoen verkochte EV's in Europa in 2025 volgens McKinsey geen dramatische toename van het totale stroomverbruik teweegbrengen is het belangrijk op het tijdstip waarop het laden plaatsvindt wel goed te kiezen.  In het ander geval dreigt de verdere toename van de nu reeds belangrijke 'avondspits' de stabiliteit van ons stroomnet in het gedrang te brengen.  In België is dit trouwens op vandaag een brandend actueel thema nu in november 2018 wellicht maar één van de zeven kerncentrales in gebruik zal zijn...

 

 

Burgemeester Johan Vande Lanotte, zelf in het verleden één van de behartigers van meer wind- en zonne-energie voor Vlaanderen duidde op het verdere belang van de ontwikkeling van het kenniscentrum in Oostende in het algemeen en Greenbridge in het bijzonder.  Minister Bart Tommelein bedankte vervolgens de initiatiefnemers van dit pilootproject Greenbridge, MobilityPlus, Elegis advocaten en Yuso voor het verkiezen van Oostende als de basis voor verdere uitrol van het slimste laadconcept voor EV's.  Hij formuleerde het kort als volgt: “Een slimme laadpaal wordt een bijkomende actor in ons toekomstig elektriciteitsmodel. Vooral op plaatsen waar auto’s langdurig geparkeerd staan, kan een slimme laadpaal een bijdrage leveren aan een stabiel elektriciteitsnet.  Door pas te laden op momenten dat er een overaanbod aan elektriciteit is en de prijs dus het laagste is. Bedrijven met een grote wagenvloot, maar ook particulieren thuis kunnen er in de toekomst hun voordeel mee doen.”  Aldus Bart Tommelein, Vlaams Minister van Begroting, Financiën en Energie.

 

 

Na deze toespraken volgde de plechtige ingebruikname van de slimste laadpaal van Vlaanderen op de parking van Greenbridge.  Deze laadpaal is tevens bruikbaar voor het iedereen die over een laadpas beschikt.  Meer info daarover bij het secretariaat Greenbridge die elke bezoeker van Campus UGent Oostende een laadpas kan ter beschikking stellen.

 

Elegis Advocaten begeleidt de samenwerking tussen partijen, alsook de lancering van dit project naar de gebruikers toe. Het contractuele kader speelt zich af in een uitdagende publiek – en privaatrechtelijke omgeving, waarin niet alleen contractuele aspecten aan bod komen, maar ook mededingingsrechtelijke en intellectueelrechtelijke aspecten een belangrijke rol spelen.

 

Na één jaar uitgebreide testen is het zover, en wordt de laadpaal publiek voorgesteld op de campus van de U Gent te Oostende, m.n. Greenbridge, op 27 september 2018. U bent uiteraard ook welkom! U kunt inschrijven op: http://www.greenbridge.be/en/evenement/inhuldiging-slimme-laadpaal.

 

Jan Delanote – Elegis Advocaten

Advoc(a)at(en)