arbitrage et médiation

Arbitrage en bemiddeling

Geschillenbeslechting blijft onze kernpraktijk, waarbij elegis ook bekend staat om haar expertise in arbitrage en bemiddeling.

Onze advocaten van dat departement hebben concrete ervaring met nationale en internationale arbitrage, of met "alternatieve geschillenbeslechting" (of ADR "Alternative Dispute Resolution"), die voornamelijk betrekking heeft op bemiddeling, onderhandeling, burgerlijke en commerciële bemiddeling, en ook bindende derden beslissing.

Ze zijn aangesloten bij verscheidene arbitrageverenigingen, waaronder de ICC in Parijs, CEPANI in Brussel en de Federatie der Belgische Diamantbeurzen in Antwerpen. Ze zijn bij veel arbitrageprocedures betrokken als arbiter (alleen of in college), griffier of als raadsman van een betrokken partij. Bovendien heeft elegis expertise opgebouwd in de sport en verdedigt haar cliënten onder meer voor de sportarbitragehoven op nationaal (BAS in Brussel) en internationaal (CAS in Lausanne) niveau.

elegis beschikt ook over bemiddelaars door de federale bemiddelingscommissie erkend, die regelmatig door de rechtbanken worden aangesteld, evenals advocaten die zijn opgeleid in bemiddeling, gekozen door de partijen om hen te begeleiden tijdens het bemiddelingsproces.

Ten slotte, en om voorop te blijven lopen in de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve geschillenbeslechting, voeren wij tevens procedure d.m.v. ook bindende derden beslissing.

Overtuigd dat alternatieve wijzen voor geschillenbeslechting nuttige alternatieven kunnen betekenen voor bepaalde situaties, staan onze advocaten tot uw beschikking om u te informeren en bij te staan