Stijn BRISSELMANS

Stijn BRUSSELMANS

03 244 15 60
03 238 41 40

Stijn Brusselmans studeerde af als licentiaat in de rechten (Universiteit Antwerpen 2008 – met onderscheiding) en als master in het milieurecht (Universiteit Gent 2009 – met grote onderscheiding).

Sinds 2009 is hij lid van de balie van Antwerpen en werkzaam bij elegis.

Stijn Brusselmans is gespecialiseerd in het publiek- en administratief recht met een bijzondere focus op het ruimtelijke ordeningsrecht, het stedenbouwrecht (inclusief herstelrecht) en het milieurecht. Binnen deze rechtsgebieden heeft hij een ruime ervaring opgebouwd met het voeren van procedures bij zowel de burgerlijke rechtbanken als bij de administratieve rechtscolleges zoals de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Milieuhandhavingscollege. Hij adviseert diverse cliënten, gaande van overheden tot bedrijven alsook particulieren.

Taal
Nederlands
Engels
Frans