Droit de l’énergie et climat

Energie- en klimaatrecht

Het departement Energie- en Klimaatrecht van elegis biedt een volledige dienstverlening aan, aangepast zowel aan overheden, professionals uit de sector als aan particuliere projectontwikkelaars (zonnepanelen, windenergie, groene certificaten, EPC, energie-efficiëntie, subsidies, enz.)

elegis heeft expertise in het bijstaan van spelers in de energiesector bij de bouw van elektriciteitscentrales en windturbines. Zij is ook actief in klimaatgeschillen. 

De expertise van de leden van het departement bestrijkt ook het recht van de Europese Unie, waardoor elegis een globale visie heeft op de aan de orde gestelde vragen.

De afdeling Energie- en Klimaatrecht geeft advies en behandelt rechtszaken.

Onze expertise omvat ook publiek-private partnerschappen (PPS) in de energiesector: ontwikkeling van gemeentelijke windmolenparken, oprichting van bedrijven met een gemengde economie en ondersteuning van aanbestedende diensten bij overheidsopdrachten voor de aankoop van energie en EPC-contracten.