Aménagement du territoire

Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en leefmilieu

Binnen dit vakgebied begeleiden de advocaten van elegis hun cliënten op de volgende domeinen:

 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw (planning, vergunningen en toelatingen, operationele stedenbouw, inbreuken,…) 
 • Leefmilieu (unieke vergunning, milieuvergunning, afval, bodem,…)
 • Huisvesting (verhuurvergunning, gezondheid van gebouwen, onbewoonbaarheidsprocedure,…)
 • Sociaal - economische sector en handelsvestigingen (planning, vergunningen,…)
 • Energie (EPC, energie-efficiëntie, vergunningen, subsidies…)
 • Onteigening (onteigeningsbesluiten, administratieve en rechtsprocedures, geschillen bij wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut,…)

elegis kan u voor al deze domeinen begeleiden en de vereiste bijstand bieden:

 • Ondersteuning bij de behandeling, opvolging en analyse van de aanvragen voor vergunningen en toelatingen, zowel voor de bevoegde administratieve instanties als voor ondernemingen en particulieren, 
 • Bijstand bij het opmaken van officiële akten en documenten (vergunningen, adviezen enz…),
 • Bijstand bij het opzetten van openbare projecten: analyse van de mogelijkheden van een site, identificatie van de meest aangewezen procedures om de gewenste doelstellingen van het project te realiseren, bijstand bij het opmaken van relevante overeenkomsten, opmaak van alle vereiste juridische akten en documenten,
 • Bijstand bij het uitwerken van wetgevende of reglementaire akten,
 • Beheer van administratieve beroepen, beroepen in burgerlijke of strafzaken, beroep bij de Raad van State, beroep tot nietigverklaring en prejudiciële vragen voor het Grondwettelijk Hof.