Construction

Bouw

Ons departement Bouw biedt aan de diverse professionele spelers binnen de bouwsector (aannemer, promotor, architect, studiebureau, bouwheer, landmeter, veiligheidscoördinator, deskundige, planbureau, projectmanager, controlebureau,…) alsook aan particulieren een volledige service, met inbegrip van:

  • Redactie en nazicht van contracten: architectenovereenkomst, aannemingscontract, Wet Breyne, onderaanneming, diensten (veiligheidscoördinator of werfverantwoordelijke), algemene voorwaarden inzake aanneming, lastenboeken in private projecten of overheidsopdrachten.
  • Advies en bijstand aan de verschillende partijen die tussenkomen bij de totstandkoming van een project vanaf het ontwerp en de uitvoering op de werf. Hierin wordt ook juridische bijstand verleend bij onderhandelingen over de contracten en voorafgaand aan een eventuele procedure.
  • Expertises – arbitrage – bemiddeling: redactie van overeenkomsten om geschillen buitengerechtelijk af te handelen (ADR) en bijstand in het geval van een procedure.
  • Procedures: opvolging van de volledige procedure aangaande een bouwproject, zoals geschillen over de tienjarige aansprakelijkheid of verborgen gebreken, burenhinder, burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van aannemers of andere betrokkenen bij een ongeval, vorderingen in ontbinding of vervanging bij wanprestatie, rechtstreekse vorderingen van onderaannemers,…
  • Verdediging van professionals uit de bouwsector in het kader van specifieke procedures: tuchtzaken tegen architecten, registratie van aannemers, hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden van onderaannemers,…
  • Verzekeringen: nazicht, advies en bijstand bij specifieke juridische knelpunten omtrent verzekeringen in de bouwsector, zoals de ABR polis, de tienjarige aansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid,…
  • Opleidingen: het verzorgen van opleidingen voor professionals in de bouwsector (architecten, veiligheids- en gezondheidscoördinators, werfleiders, promotoren,…)