ppp

Overheidsopdrachten, concessies en PPS

Binnen elegis biedt de afdeling Overheidsopdrachten een volledige service die is afgestemd op overheidsinstanties en private ondernemingen en alle aspecten van dit specifieke domein omhelst:

 • Plaatsen en gunnen van overheidsopdrachten, concessies en PPS-overeenkomsten:
  • Bijstand aan aanbestedende overheidsinstanties: sturen van de gunningsprocedure, opmaak van de aanbestedingsdocumenten, evaluatie en vergelijking van de kandidaturen en offertes, opmaak van de ontwerpbeslissingen,
  • Opzetten van openbare vastgoedprojecten,
  • Begeleiding bij het indienen van kandidaturen en offertes door ondernemingen en dienstverleners,
  • Beheer van alle geschillen tijdens de gunning van overheidsovereenkomsten en in het bijzonder overheidsopdrachten: precontentieuze fase met analyse van de gunningsbeslissing, beroep tot schorsing, beroep tot nietigverklaring, vordering tot staking en beroep tot schadevergoeding.
 • Uitvoering van de overheidsopdrachten, concessies en PPS-overeenkomsten:
  • Dagelijkse bijstand en juridisch advies aan de aanbestedende overheidsinstanties en actoren uit de bouwsector tijdens de verschillende fases van de realisatie van openbare werken en gebouwen,
  • Beheer van geschillen bij de uitvoering van overheidsovereenkomsten: ambtshalve toepassing van maatregelen, toepassing van boetes en straffen, schadevergoeding bij verstoring van de werf, verrekeningen, toekenning van de voorlopige en definitieve oplevering…