Véronique BEECKX

Véronique BEECKX

+32 3 244 15 60
+32 3 238 41 40

Véronique Beeckx is afgestudeerd als Master in de Rechten in 2012 (Universiteit Antwerpen), en behaalde in 2013 een Master na Master in het Zee- en Vervoerrecht (Universiteit Antwerpen).

Véronique werkt voor elegis Antwerpen sinds 2013 en trad in dat jaar toe tot de Antwerpse balie.

Véronique is gespecialiseerd in het transportrecht in het algemeen, met een bijzondere focus op maritiem recht. Daarnaast heeft Véronique een ruime ervaring opgebouwd binnen het douanerecht.

Het cliënteel van Véronique bestaat voornamelijk uit logistieke operatoren (rederijen, scheepsagenten, douane-expediteurs…) en hun verzekeraars.

Véronique is actief binnen de Young Maritime Lawyers Association en is tevens lid van de Belgische Vereniging voor Zeerecht.

Véronique heeft reeds enkele presentaties gegeven op seminaries en conferenties en is (mede)auteur van de volgende publicaties:

  • Cornette, M. en Beeckx, V., "Mededeling van de Douaneschuld & Hoorplicht", IHT 2015, afl. 2, 196-203 en http://iht.larciergroup.com/ (1 september 2015).
  • Cornette, M. en Beeckx, V., "Het beslag op het schip waarop de vordering betrekking heeft", IHT 2015, afl. 3, 346-360 en http://iht.larciergroup.com/ (29 oktober 2015).
  • Beeckx, V., "De identiteit van de douaneschuldenaar. Nieuwe evoluties in de rechtspraak", AFT 2016, afl. 3, 41-45 en http://www.monkey.be/ (17 april 2016).
  • Cornette, M. en Beeckx, V., "Kroniek van het beslag op het schip waarop de vordering betrekking heeft", TBH 2016, afl. 6, 544-559 en http://www.rdc-tbh.be/.

 

 

Taal
Nederlands
Engels
Frans
Werkt samen met

Publicaties

HetAfbeelding verwijderd. ‘Couscous-arrest’:
de problematiek inzake directe en
indirecte douanevertegenwoordiging

Belgisch-Nederlands
Colloquium
Vlaardingen, 4 april 2019

 “Afschaffing van de vereiste van borgstelling door de directe douanevertegenwoordiger”, Acc. & Fisc. 2018, nr. 6, 5-7.