Nathalie DELANNOYE

Nathalie DELANNOYE

+32 3 244 15 60
+32 3 238 41 40

Nathalie Delannoye studeerde in 2008 cum laude af als licentiaat in de Rechten (Universiteit Antwerpen).   Zij begon in 2008 haar stage bij elegis-Huybrechts, Engels, Craen & vennoten en werd vervolgens in 2011 ingeschreven op het advocatentableau van de Balie Antwerpen.

Nathalie is gespecialiseerd in het sociaal recht (arbeids- en sociale zekerheidsrecht).   Voor wat betreft arbeidsrecht heeft zij ervaring opgebouwd in zowel het individuele arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten, ontslag,...) als in het collectief arbeidsrecht (sociaal overleg, collectief ontslag, sluiting van onderneming,…). 

Zij bedient zowel particulieren als bedrijven in het kader van advies of sociaalrechtelijk contentieux.  Zij ondersteunt zowel KMO’s als multinationals met advies aangaande personeel in de ruimste zin.

Advies en begeleiding gebeurt naar keuze van de cliënt in het Nederlands, Frans, Engels of Spaans.  Begeleiding en vertegenwoordiging van cliënteel gebeurt op maat in functie van de specifieke noden van de cliënt.  Hierbij wordt veel aandacht besteed aan snelle en open communicatie teneinde op een efficiënte wijze praktische en pragmatische oplossingen aan te reiken.

Nathalie neemt deel aan de seminaries van de Employment Practice Group van Terralex, de internationale groepering van vooraanstaande advocatenkantoren waarvan elegis-Huybrechts, Engels, Craen en vennoten reeds jarenlang lid is. 

Taal
Nederlands
Engels
Frans
Spaans
Werkt samen met

Publicaties

Ontslag van een (zieke) werknemer tijdens de minimumduur van de proefperiode