Hans VAN DE WAL

Hans VAN DE WAL

+32 (0) 3 244 15 60
+32 (0) 3 238 41 40

Hans Van de Wal studeerde met onderscheiding af als Licentiaat in de Rechten aan Universiteit Antwerpen in 2007. Hij startte in augustus 2007 als stagiair-advocaat bij elegis Antwerpen onder stagemeester Peter Engels en behaalde het BUBA-attest (bekwaamheidsattest tot het uitoefenen van het beroep van advocaat) in 2008.

Na zijn stage en opname op het tableau in 2010 bleef hij zijn diensten als advocaat verstrekken bij elegis.

Hans is gespecialiseerd in overeenkomsten- en handelsrecht, alsook in het (financieel) strafrecht.

Door het bijstaan van multinationals, grootbanken en KMO's werden in het bijzonder juridische diensten verleend die gaan van advies over de basiscontracten, bestaande (handelshuur/verkoop/leasing/erfpacht/…) contracten alsook litige aangaande de interpretatie, toepassing en uitvoering van de overeenkomsten. Hetzelfde geldt voor aannemingen, waarbij advies wordt verleend zowel als bijstand bij gerechtelijke procedures, met inbegrip van bouwkundige expertises.
Op het gebied van (financieel) strafrecht verstrekt Hans advies zowel als bijstand bij de strafrechtelijke procedure van de cliënt (verdachte/slachtoffer).

Hans Van de Wal is lid van de ECBA (European Criminal Bar Association) en van diverse vakwerkgroepen binnen deze organisatie. In die hoedanigheid is hij regelmatig spreker op congressen van de ECBA in het buitenland, alsook op seminaries van de partners van de ECBA, zoals EULITA.

Hij is auteur van de bijdrage in het juridisch vaktijdschrift R.A.B.G.: “Het quasi onverjaarbare karakter van het gebruik van valse stukken, noot onder Gent, 27 februari 2014, R.A.B.G., 2014, 1337.

 

 

Taal
Nederlands
Engels
Frans
Extra professionele activiteiten

Adjunct-professor  Vesalius Hogeschool te Brussel

Werkt samen met