NS

Noël SIMAR

32 4 342 30 50
32 70 22 52 22
Diplomas en academische titels

Doctor in de Rechten (Universiteit van Luik)

Extra professionele activiteiten

Voormalig hoofd van de werkgroep van de Conferentie van de Jonge Balie.
Hoofdredacteur van "Evaluation du dommage matériel"

Professioneel bedrijf

bestuurder van elegis - SD+ S.C.R.L., burgelijke venootschap van advocaten die de rechtsvorm van een handelsvennootschap heeft genomen (R.P.R. 0828.991.001)

Publicaties

"L’évaluation judiciaire des indemnités : préjudice corporel (le décès)", livre 55 in Responsabilités, traité théorique et pratique, WOLTERS KLUWER, 60 pages

"L’assureur maladie invalidité – absence de recours direct", Note sous cassation 18 janvier 2021, J.M.L.B. 2021, p.978 et suivantes