Health care

Gezondheidszorg

Elegis adviseert en vertegenwoordigt de professional in de gezondheidssector: artsen, ziekenhuizen, rusthuizen, verzorgingsinstellingen, etc.

We leggen de nadruk op een adequaat en omstandig antwoord op de verwachtingen en moeilijkheden in het kader van de betrekkingen tussen de verschillende spelers – de professional en de zorginstelling – en de daarbij horende medische en beroepsverantwoordelijkheid.

Wij staan ook gezondheidswerkers bij in hun relatie met het RIZIV en, in de bredere zin: met de overheid. Wij geven advies en bijstand in administratieve en juridische procedures, zowel op burgerlijke als strafrechtelijk vlak.