Medical

Medisch & Ziekenhuisrecht

Ons departement Medisch recht en ziekenhuisrecht staat artsen, patiënten en instellingen bij in de onderscheiden domeinen gelinkt aan de uitoefening van medische beroepen:

a. Medisch recht

 • Uitoefening van de geneeskunde naar Belgisch en Europees recht
 • Wet op de Patiëntenrechten
 • Civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de arts
 • Gerechtelijke procedures en expertises
 • Evaluatie menselijke schade

b. Ziekenhuisrecht :

 • Ziekenhuiswetgeving
 • Fusie en herstructurering van ziekenhuizen
 • Accreditering
 • Verplichtingen opgelegd aan ziekenhuizen door de wet op de Patiëntenrechten
 • Aansprakelijkheid van ziekenhuisinstellingen
 • Ziekenhuisinfecties
 • Sociale conflicten en relaties tussen artsen en ziekenhuizen
 • Administratieve procedures RIZIV