Criminal & Fraud

Strafrecht

Het strafrecht heeft vandaag de dag ontegensprekelijk een aanzienlijke impact op de zakenwereld.

Nieuwe economische, fiscale, sociale of milieugerelateerde regel- en wetgeving gaat steevast gepaard met strafrechtelijke bepalingen. Bovendien voert de overheid in het bijzonder alsmaar meer regelgeving in om haar strijd tegen witwaspraktijken te ondersteunen.

Ons team van strafrechtadvocaten adviseert en begeleidt zowel natuurlijke personen (zelfstandigen, werknemers of zaakvoerders) als ondernemingen (rechtspersonen) - zowel nationaal als internationaal - bij het evalueren van hun strafrechtelijk risico (compliance) en bij de verdediging van hun belangen in het kader van een gerechtelijke procedure.

elegis begeleidt haar cliënten zowel wanneer ze van een mogelijk strafrechtelijk misdrijf worden verdacht als wanneer ze zelf het slachtoffer zijn van dergelijke misdrijven. elegis zorgt voor de nodige bijstand van haar cliënten zowel tijdens de onderzoeksfase (contacten met de magistraten, voorbereiding van de terechtzittingen, verzoek tot toegang tot het dossier, verzoek tot bijkomende onderzoekshandelingen, verzoek tot opheffing van beslag,…) als tijdens de eigenlijke behandeling voor de rechtbank. elegis treedt tevens op bij onderhandelingen met het oog op een minnelijke strafrechtelijke schikking met de gerechtelijke instanties en een burgerrechtelijke minnelijke schikking met de slachtoffers of daders.

De advocaten van elegis hebben een uitgebreide ervaring opgebouwd bij het vertegenwoordigen van hun cliënten in dossiers in het kader van klassieke misdrijven zoals corruptie, oplichting, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, misbruik van vennootschapsgoederen, marktmanipulatie, witwassen van gelden of meer specifieke misdrijven zoals inbreuken tegen de milieu-, sociale of fiscale wetgeving.

elegis kan haar cliënten voor al haar strafrechtelijke diensten in het Nederlands, Frans en Engels bijstaan.

Door de internationalisering van de zakenwereld heeft elegis bovendien een netwerk van kwalitatieve samenwerkingsverbanden met verschillende advocatenkantoren over de hele wereld uitgebouwd. We werken tevens regelmatig samen met verschillende accountants, fiscalisten en andere financiële specialisten om bewijzen voor malversaties aan te voeren of een foutieve interpretatie van berekeningen bij een beschuldiging aan te tonen.

elegis kan tevens bogen op een rijke praktijkervaring in algemene strafdossiers (diefstal, bezit van verdovende middelen, geweldpleging…).

Met de inwerkingtreding van de nieuwe regels voor cassatieberoep in strafzaken in 2016 kan enkel een advocaat met een specifiek getuigschrift nog cassatie in een strafzaak instellen. elegis beschikt over dit getuigschrift en onze advocaten kunnen hun cliënten bijgevolg in elke mogelijke fase van een dergelijke procedure begeleiden.

Hieronder vindt u een overzicht van dossiers waarin de advocaten van elegis reeds zijn opgetreden:

 • Klacht van een bank wegens internetfraude
 • Verdediging van een buitenlandse vennootschap die werd beschuldigd van vervalsing van documenten en het gebruik ervan ten einde, met de hulp van derden, consumenten over de kwaliteit van hun verkochte producten te misleiden.
 • Verdediging van een onderneming die ervan werd beschuldigd te hebben deelgenomen aan oplichting in het kader van een openbaar overnamebod en diverse handelingen
 • Verdediging van een onderneming (onderdeel van een internationale groep) die ervan werd beschuldigd om samen met andere vennootschappen en personen van de groep te hebben deelgenomen aan misbruik van vennootschapsgoederen ten nadele van een filiaal van de groep en daardoor het faillissement van dit filiaal hebben veroorzaakt.
 • Verdediging van een atleet die werd beschuldigd van corruptie om de resultaten van een sportcompetitie te vervalsen
 • Verdediging van de zaakvoerders van een afvalverwerkingsbedrijf dat werd beschuldigd van het overtreden van de regelgeving ter bescherming van het milieu
 • Verdediging van de zaakvoerder van een vennootschap die werd beschuldigd van een BTW-carrousel
 • Verdediging van een zelfstandige in het kader van een procedure wegens overtreding van de accijnsregels
 • Verdediging van een vennootschap die ervan werd beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor het overlijden van een arbeider op één van haar uitbatingssites
 • Verdediging van een vennootschap die van inbreuk op de sociale wetgeving inzake zelfstandige werknemers werd beschuldigd
 • Verdediging van een bestuurder van een vennootschap die ervan werd beschuldigd de reglementering inzake de detachering van buitenlandse werknemers te hebben overtreden