het nieuwe Solas amendement Verified gross weight

VGM solas

 

Op 1 juli 2016 trad het SOLAS Verdrag (Safety of life at Sea), zoals geamendeerd door de “International Maritime Organization” (IMO), in werking. Sedertdien is het voor rederijen  verboden om containers zonder geverifieerd gewicht te verschepen. Deze regel kent geen uitzonderingen.

 

De verscheper, zoals vermeld in het cognossement, is aansprakelijk voor de verifiëring van het gewicht alsook voor het opstellen en de uitgave van het VGM  (Verified Gross Mass) document. Evenwel zal het Amendement in de praktijk vereisen dat zowel expediteurs, terminalexploitanten als rederijen een beleid uitwerken om de naleving ervan te verzekeren.

 

Het Amendement voorziet in twee mogelijke wegingsmethoden voor de verscheper (dan wel een derde, die handelt in naam en voor rekening van de verscheper).

De eerste methode houdt in dat de container wordt gewogen na verpakking, lading en verzegeling.

 

Bij de tweede wordt de inhoud van de container (inclusief de gebruikte verpakkingen) afzonderlijk gewogen en het leeggewicht van de container – zoals vermeld  op de container zelf – aan het resultaat toegevoegd.

 

Om in overeenstemming te zijn met het SOLAS Amendement moet het VGM document ondertekend zijn door een bevoegd persoon, aangewezen door en handelend in naam van en voor rekening van de verscheper. Het document moet daarnaast ook de volgende gegevens bevatten:

  • Identificatie van de verscheper
  • Naam van de bevoegde persoon
  • Datum van de verklaring
  • VGM gewicht in kg
  • Nummer van de container en zegelnummer

 

Geen container zal worden geladen op het vaartuig zonder VGM document. Naar algemene consensus zal de container in dergelijk geval wel in de terminal worden toegelaten. Terminalexploitanten en vervoerders worden verwacht een beleid uit te stippelen om dergelijke situaties op te vangen.

 

Praktijkdomein(en)