elegis verwelkomt Tom Degeeter als nieuwe vennoot

tdg

Tom Degeeter vervoegt Elegis als nieuwe vennoot. Tom legde de eed af als advocaat op 1/09/2008 en is ingeschreven op het tableau van de Balie Antwerpen sinds 1/09/2011. In 2020 werd Tom opgenomen op de lijst van curatoren en vereffenaars bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen. Hij zal mee instaan voor de verdere uitbouw van het departement ondernemings- en insolventierecht. Daarnaast is Tom lid van de raad van de Orde van Advocaten bij de Balie Antwerpen en voorzitter van de stagecommissie.’