Diamantfirma dwingt betaalinstelling tot het openen van een rekening onder verbeurte van een dwangsom

diamant Ant

Diamantfirma dwingt betaalinstelling tot het openen van een rekening onder verbeurte van een dwangsom

 

Het is een reeds lang gekend probleem. Kleinere en middelgrote ondernemingen uit de diamantsector ondervinden moeilijkheden bij het openen van een professionele bankrekening. Diamantairs worden soms zelfs in hun privésfeer getroffen door deze problematiek bijvoorbeeld door dat banken weigeren om kredieten af te sluiten, enz..

 

Het hoeft geen betoog dat de sector door de terugtrekking van de banken enorm wordt geraakt.

 

De noodkreten uit de diamantsector, die overigens weerklank vonden in andere sectoren zoals de horeca en bij tweede kans-ondernemers, zijn intussen door de wetgever gehoord.

 

Met de Wet van 8 november 2020 houdende invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht (B.S. 24 november 2020) wordt eindelijk in een basisbankdienst voor ondernemingen voorzien naar analogie met de basisbankdienst zoals die reeds langer voor consumenten bestaat.

 

Enig probleem, de wet treedt pas in werking op 1 mei 2021, waarna dan nog de wettelijk voorziene procedure moet worden doorlopen om een bank toegewezen te krijgen.

 

Intussen blijven de banken weigeren om ondernemingen uit bepaalde sectoren als cliënt te aanvaarden en loopt de schade verder op door dat die ondernemingen gewoonweg geen handel meer kunnen drijven.

 

In buitenlandse rechtspraak werd deze weigering van de banken al als onrechtmatig bevonden, maar in België bleef een precedent uit.

 

Tot nu. Mr. Sas en mr. Vanden branden van het kantoor Elegis Advocaten stelden de problematiek aan de kaak bij de rechter en zijn er in geslaagd om nog vóór de inwerkingtreding van hoger aangehaalde wet een betaalinstelling te dwingen om een rekening voor een diamantfirma te openen.

 

In een nooit eerder geziene uitspraak heeft de rechter een betaalinstelling verplicht om een rekening voor een diamantfirma te openen en inkomende en uitgaande transacties ook effectief uit te voeren, dit onder verbeurte van een dwangsom per dag vertraging dat geen gevolg wordt gegeven aan het gerechtelijk bevel, en dit tot de daadwerkelijke inwerkingtreding van de hoger aangehaalde Wet van 8 november 2020.

 

Aldus is de rechter van oordeel dat het ongehoord is dat een diamantfirma in de steek wordt gelaten en werd met succes de brug geslagen tot dat de firma kan genieten van de basisbankdienst voor ondernemingen.

 

 

 

 

Toon Sas                                               Joke Vanden branden                                         Tobias Andries

Sector
Praktijkdomein(en)