Geschiedenis

De naam “elegis” 

Het doel was in 2002, om ons kantoor een naam te geven die niet zoals gebruikelijk de naam van enkele van de partners van het kantoor overnam , en toch  expliciet was  voor de activiteiten die we uitvoeren. 

De naam elegis werd gekozen vanwege de verbondenheid met de genitief "legis" van de Latijnse term "lex". 

De "e" werd toegevoegd  omdat het verwees naar de “elektronica” die op dat moment begon door te dringen in de juridische wereld. Het verbindt zo de Romeinse wortels van ons recht met de samenleving van de 21e eeuw. Het had ook een Griekse alfa-connotatie. De idee is dat de advocaat bij de verdediging van zijn cliënt aan geen enkele bevoegdheid onderworpen is, aangezien hij deze cliënt juist moet kunnen verdedigen tegen de willekeur van de macht. Dit betekent natuurlijk niet dat de advocaat aan geen enkele regel is onderworpen. 

De "e" verwijst ook naar Europa om onze aandacht te vestigen op het Europese recht en het oplossen van transnationale conflicten. 

In de  verleden tijd  betekent elegis "u kiest", wat ook een manier was om te benadrukken dat onze prioriteit de wensen en behoeften van onze klanten zijn. 

elegis riep ook de term "elegia" op, wat een poëzie is van een melancholische en tedere toon, advocaten zijn geen pestkoppen, nou ja, niet allemaal, maar ook,  de Franse term "éloge", een andere vorm van pleiten die bestaat uit het zeggen van goede dingen over anderen en die we ook graag zelf ontvangen ... 

Ten slotte klonk het woord vanuit praktisch oogpunt goed in de drie nationale talen van het land en was het perfect uitspreekbaar in het Engels, terwijl het zijn suggestieve kracht in deze vier talen behield.