aandeelhouders: goede afspraken, goede vrienden

aandeelhouders

Voorkomen is beter dan genezen!

Afbeelding verwijderd.

Geschillen tussen aandeelhouders kennen tal van oorzaken: opvolging, overdracht, introductie van vreemd kapitaal, echtscheiding of uiteen gegroeide visies omtrent het beleid. Kunnen dergelijke geschillen voorkomen worden door goede afspraken?  Wat als er toch discussie ontstaat? Welke opties staan open bij de rechtbank?…   De opleiding biedt een praktijkgerichte benadering van vragen waarmee elke ondernemer te maken kan krijgen. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt u wegwijs gemaakt in de problematiek.


INHOUD

Onder andere volgende vraagstukken komen aan bod.

Aandeelhoudersovereenkomsten

 • Afspraken rond de overdracht van aandelen: kan  elke  overdracht uitgesloten worden? Welke afspraken kan u voorzien in geval derde investeerders opduiken?
 • Stemafspraken: wat is geldig en wat zijn de valkuilen?
 • Werking van algemene vergadering en raad van bestuur: wie heeft echt de macht in handen? Kan u uw positie beschermen door bijzondere meerderheden?
 • Uittreding: wat gebeurt er in geval van een al dan niet vrijwillige exit?  Wie mag of moet aandelen verkopen en aan welke voorwaarden? Kunnen er sancties worden voorzien voor een uittredende aandeelhouder?
 • Welke afspraken kan u voorzien in geval van een patsituatie?


Conflicten oplossen via de rechtbank

 • Wat zijn uw rechten als individuele aandeelhouder? Het vraagrecht en individueel onderzoeksrecht nader bekeken.
 • Hoe kan u zich beschermen tegen misbruik van een aandelenminderheid of -meerderheid?
 • Preventief optreden: kortgeding voorafgaand aan een algemene vergadering.
 • Deskundig onderzoek.
 • Gerechtelijk sekwester of voorlopige bewindvoerder: mogelijkheden en gevaren onder de loep genomen.
 • In welke gevallen kan u als aandeelhouder uitgesloten worden of zelf een medevennoot uitsluiten?
 • In welke gevallen kan u een medevennoot verplichten uw aandelen over te nemen?


DOELGROEP
In eerste instantie iedereen die als aandeelhouder of bestuurder actief is in een vennootschap of van plan is het te worden, maar ook beroepsbeoefenaars zullen gebaat zijn bij deze opleiding.

SPREKERS
Annemie Coox en Christoph Hanssen, elegis advocaten

Voorkomen is beter dan genezen!

Afbeelding verwijderd.

Geschillen tussen aandeelhouders kennen tal van oorzaken: opvolging, overdracht, introductie van vreemd kapitaal, echtscheiding of uiteen gegroeide visies omtrent het beleid. Kunnen dergelijke geschillen voorkomen worden door goede afspraken?  Wat als er toch discussie ontstaat? Welke opties staan open bij de rechtbank?…   De opleiding biedt een praktijkgerichte benadering van vragen waarmee elke ondernemer te maken kan krijgen. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt u wegwijs gemaakt in de problematiek.

http://www.voka.be/antwerpen-waasland/opleidingen/2017/3/aandeelhoudersafspraken/

 

 

Register for this event