Opstellen of nazicht van uw Aandeelhoudersovereenkomst: begin er tijdig aan !

aandelen

Opstellen of nazicht van uw Aandeelhoudersovereenkomst: begin er tijdig aan !

Het belang van een aandeelhoudersovereenkomst  voor de werking en de organisatie van een onderneming is onbetwistbaar.  Een aandeelhoudersovereenkomst  regelt de belangen van de verschillende aandeelhouders, niet alleen  tegenover de vennootschap maar ook ten opzichte van elkaar. Het is dan ook een bijzonder nuttig instrument om spanningen en conflicten tussen aandeelhouders te voorkomen en om duidelijkheid te scheppen met betrekking tot overdrachten, uittreding,  bestuur, vergoedingen, etc… .

Wij  geven geregeld voordrachten over het belang en de mogelijkheden van aandeelhoudersovereenkomsten ondermeer in samenwerking met VOKA Antwerpen-Waasland.

Het opstellen van een goede aandeelhoudersovereenkomst  is steeds maatwerk. Elke vennootschap is anders samengesteld, heeft andere doelstellingen en volgt een eigen traject. Vandaar het  groot belang om een aandeelhoudersovereenkomst af te sluiten die rekening houdt met de specifieke noden van uw onderneming.

Wij kunnen u helpen om tot een optimale aandeelhoudersovereenkomst te komen.  

Indien er binnen uw onderneming nog geen aandeelhoudersovereenkomst werd opgesteld nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend onderhoud. Blijkt na dit onderhoud dat u een aandeelhoudersovereenkomst wenst af te sluiten stellen wij hiervoor graag vrijblijvend een offerte  op.

Ook indien U reeds een aandeelhoudersovereenkomst heeft afgesloten kan het nuttig zijn deze te screenen.   Wij zijn  bereid  uw aandeelhoudersovereenkomst geheel vrijblijvend na te kijken.  Indien blijkt dat uw bestaande overeenkomst kan geoptimaliseerd  worden stellen wij  hiervoor eveneens geheel vrijblijvend een offerte op.

U kan steeds een mail richten aan het kantoor voor verdere inlichtingen

Contactpersonen:

Annemie Coox: a.coox@elegis.com

Christoph Hanssen: c.hanssen@elegis.com  

 

Tagged attorneys