Real estate investment & shopping malls

Vastgoedinvestering & Winkelgalerijen

Het kantoor kan bogen op een jarenlange expertise in de begeleiding van de beheerders van winkelgalerijen en grote vastgoedmaatschappijen en -beheerders verspreid over het volledige Belgisch grondgebied. Het kantoor is de raadsman van enkele van de belangrijkste shopping centra in België. Het kantoor spits zich tevens toe op betwistingen en advisering inzake huurhernieuwing en huurprijsaanpassing. Advisering, redactie en nazicht van alle overeenkomsten verbonden met de materie van vastgoed worden afgewisseld met onderhandelingen, juridische begeleiding van investeringen, juridische ondersteuning van strategieën ten overstaan van contractspartijen of conflicterende belangen, alsook waar nodig procesvoering.