finances

Bank en Financiën

De afdeling Bank- en Financieel Recht verstrekt advies aan ondernemingen, particulieren, banken, financiële instellingen en tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten in de volgende domeinen :

  • kredietovereenkomsten voor particulieren en ondernemingen,
  • bankverrichtingen,
  • aansprakelijkheid van de bankier en financiële bemiddelaars voor kredietverlening en beleggingsdiensten,
  • bankagentuurovereenkomsten.