Nieuws

de BVBA in het gewijzigde Vennootschappenrecht

De bvba zal met de komst van het nieuwe WVV ingrijpend gewijzigd worden. Flexibiliteit en contractuele vrijheid zullen voorop staan. In de toekomst zal de toevlucht tot de cvba dan ook niet meer nodig zijn, aangezien de bvba de meest polyvalente, flexibele en voorkomende vennootschap zal worden. Belangrijk aandachtspunt is ...

Ondernemers, opgelet voor de nieuwe dwingende privacyregels!

Ondernemers, opgelet voor de nieuwe dwingende privacyregels! Met als datum van inwerkingtreding 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy verordening (‘Algemene Verordening Gegegevensbescherming’, hierna ‘AVG’ of in het Engels ‘General Data Protection Regulation’) in aantocht. De AVG bepaalt wie welke gegevens mag verzamelen en hoe om te gaan met ...

Ontslag van werknemers (opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding) :

Ontslag van werknemers (opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding) : moet de werkgever dit ontslag motiveren? Principe CAO nr. 109 van 12 februari 2014 geeft een werknemer het recht wanneer hij ontslagen wordt om de redenen van dit ontslag te kennen. Ofwel deelt de werkgever spontaan de redenen mee in de ontslagbrief. Ofwel ...

Ontwerpkaart Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen ingetrokken

Ontwerpkaart Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen ingetrokken Sinds 1990 is binnen het Vlaamse Gewest het Bosdecreet van toepassing. Met dit decreet wou de decreetgever onder andere het schaarse Vlaamse bosareaal beschermen en behouden. Om een verdere afname in oppervlakte van het bosareaal te vermijden, werd een algemeen ontbossingsverbod ingevoerd. Op dit ...

Nu ook tijdelijke mogelijkheid tot fiscale regularisatie op Vlaams niveau.

Elegis Advocaten Joke Vanden branden Toon Sas Henk Desmet Mechelsesteenweg 64/2 B – 2018 Antwerpen Tel +32 (0) 3 244 15 60 Fax +32 (0) 3 238 41 40 BE 0872.585.373 www.elegis.be NIEUWSBRIEF Nu ook tijdelijke mogelijkheid tot fiscale regularisatie op Vlaams niveau. Na de herinvoering van een fiscale regularisatiemogelijkheid ...

Het gebrek in de waterweg: het negatieve bewijs

Wie door de slechte staat van een wegdek (putten, ijzel, kiezels, hindernissen, etc.…) schade aan zijn persoon, wagen of fiets oploopt, kan de overheid aanspreken tot vergoeding van deze schade op grond van de welbekende bewaardersaansprakelijkheid uit artikel 1384, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Eenzelfde redenering kan worden ...

Privacy richtlijn

In België is de privacywetgeving opgenomen in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beter gekend als de Privacywet. De Europese richtlijnen die in het verleden mbt privacy werden uitgevaardigd werden ook in deze wet geïmplementeerd. De Privacywet ...

Mogen cyberpiraten zomaar uw website kapen?

Mogen cyberpiraten zomaar uw website kapen? Een website maakt tegenwoordig een onmisbaar onderdeel uit van uw bedrijfsvoering. Het webadres van uw website wordt ‘domeinnaam’ genoemd. Een ‘goede’ domeinnaam is er één die logisch en gemakkelijk te onthouden is. Opdat bezoekers uw website eenvoudig en snel zouden kunnen terugvinden, is het ...

Karaattaks voor diamanthandelaars vanaf aanslagjaar 2017

Karaattaks voor diamanthandelaars vanaf aanslagjaar 2017 Door de Programmawet van 10 augustus 2015 ( B.S. 18 augustus 2015) werd een forfaitaire fiscale regeling voor geregistreerde diamanthandelaars uitgewerkt, ook het “Diamant Stelsel” of de karaattaks genoemd. De wetgever wilde een oplossing bieden voor de problemen die diamantairs ondervinden bij de opvolging, ...

Praktijkgroep overdracht familiale ondernemingen

PRAKTIJKGROEP OVERDRACHT FAMILIALE ONDERNEMINGEN De ondernemer die een leven lang hard gewerkt heeft om een bedrijf uit de grond te stampen en succesvol uit te bouwen, wil zijn levenswerk graag bekroond zien, hetzij door een rustige overdracht aan zijn kinderen die de zaak verderzetten, hetzij door optimale verzilvering aan een ...

Recente ontwikkelingen van materieel douanerecht:

Recente ontwikkelingen van materieel douanerecht: Douaneschuld en douanevertegenwoording Powerpoint-presentatie naar aanleiding van de studiecyclus douanerecht (georganiseerd door Antwerp Tax Academy en Universiteit Antwerpen) Les van 24 november 2016 Contact : Michel Cornette Véronique Beeckx m.cornette@elegis.com v.beeckx@elegis.com Mechelsesteenweg 64/2 B-2018 Antwerpen, België Tel: +32-(0)3-244.15.60 Fax: +32-(0)3-238.41.40 http://www.elegis.be Deze presentatie beoogt een ...

Nieuwe wet over verkorte invorderingen voor onbetwiste facturen op kruissnelheid

Sinds juli kunnen handelaars voor onbetwiste facturen uitgeschreven aan andere handelaars een beroep doen op de verkorte invorderingsprocedure. Concreet gezien dient men niet langer te dagvaarden voor de rechtbank om een titel te bemachtigen waarmee beslag kan worden gelegd. Voortaan kan de gerechtsdeurwaarder – uitsluitend na controle door en verzoek ...

Vage verwijzing naar een buitenlands onderzoek volstaat niet voor Belgische veroordeling

In een witwasonderzoek werden drie partijen vervolgd in België wegens vermoedens dat de gelden op de (Belgische) rekeningen van de partijen afkomstig waren van een in Nederland gepleegde oplichting (meer specifiek: een Ponzi-fraude of piramidespel). Ook in Nederland werd een onderzoek geopend naar enkele (andere) partijen. Hoewel de correctionele rechtbank ...

Tewerkstelling van studenten wordt flexibeler

Studenten kunnen momenteel slechts 50 dagen per jaar werken aan verlaagde sociale zekerheidsbijdragen. Deze uitdrukking van het contingent in dagen is zowel voor de student als voor de werkgever zeer nadelig, aangezien men thans onverwijld één dag aftrekt van het contingent bij slechts enkele gewerkte uren. De Rijksdienst Sociale Zekerheid ...

POP UP DECREET - DE GEBEDEN VERHOORD?

Dat de Handelshuurwet niet meer afgestemd was op de wijzigende retailmarkt, bleek des te duidelijker door de opkomst van de pop up-stores. Hoe kon de almaar toenemende vraag naar huurovereenkomsten van korte duur opgevangen worden, zonder te veel afbreuk te doen aan de bestaande wetgeving en bescherming van de partijen? ...

het nieuwe Solas amendement Verified gross weight

Op 1 juli 2016 trad het SOLAS Verdrag (Safety of life at Sea), zoals geamendeerd door de “International Maritime Organization” (IMO), in werking. Sedertdien is het voor rederijen verboden om containers zonder geverifieerd gewicht te verschepen. Deze regel kent geen uitzonderingen. De verscheper, zoals vermeld in het cognossement, is aansprakelijk ...

Incapacité de travail : agents contractuels et statutaires

Dans le cadre du cycle de formations « secteur public » dispensé par l’Académie du Droit à Namur, Me Gaëlle JACQUEMART et Judith MERODIO animeront la séance d’informations consacrée à l’incapacité de travail dans le secteur public

Indemnité de procédure due par la partie civile en cas d’appel purement civil

Arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 113/2016 du 22 septembre 2016 La partie civile qui interjette appel, seule, d’un jugement d’acquittement, lorsque l’action publique a été intentée par le ministère public, prend l’initiative d’une nouvelle instance. Dès lors, elle supportera une indemnité de procédure si le jugement d’acquittement du prévenu est confirmé en degré d’appel