Het gebrek in de waterweg: het negatieve bewijs

Wie door de slechte staat van een wegdek (putten, ijzel, kiezels, hindernissen, etc.…) schade aan zijn persoon, wagen of fiets oploopt, kan de overheid aanspreken tot vergoeding van deze schade  op grond van de welbekende bewaardersaansprakelijkheid uit artikel 1384, lid 1 van het Burgerlijk Wetb

New Partners join elegis

elegis is pleased to welcome back Jean-Pierre Renard and to announce that he and his two partners, Thierry Ghilain and Marie-Charlotte Godefroid, are to join the firm together with their team as of 1 March this year.

Privacy richtlijn

In België is de privacywetgeving opgenomen in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beter gekend als de Privacywet.

Mogen cyberpiraten zomaar uw website kapen?

Mogen cyberpiraten zomaar uw website kapen?

 

 

Een website maakt tegenwoordig een onmisbaar onderdeel uit van uw bedrijfsvoering. Het webadres van uw website wordt ‘domeinnaam’ genoemd.

 

POP UP DECREET - DE GEBEDEN VERHOORD?

 

Dat de Handelshuurwet niet meer afgestemd was op de wijzigende retailmarkt, bleek des te duidelijker door de opkomst van de pop up-stores.

 

het nieuwe Solas amendement Verified gross weight

 

Op 1 juli 2016 trad het SOLAS Verdrag (Safety of life at Sea), zoals geamendeerd door de “International Maritime Organization” (IMO), in werking. Sedertdien is het voor rederijen  verboden om containers zonder geverifieerd gewicht te verschepen. Deze regel kent geen uitzonderingen.