Nieuwe wet over verkorte invorderingen voor onbetwiste facturen op kruissnelheid

final notice

Sinds juli kunnen handelaars voor onbetwiste facturen uitgeschreven aan andere handelaars een beroep doen op de verkorte invorderingsprocedure. Concreet gezien dient men niet langer te dagvaarden voor de rechtbank om een titel te bemachtigen waarmee beslag kan worden gelegd.
 
Voortaan kan de gerechtsdeurwaarder – uitsluitend na controle door en verzoek van een advocaat – op basis van onbetwiste facturen een aanmaning verzenden, die kan worden omgezet in een uitvoerbare titel. De enige vereiste is dat de schuldenaar de aanmaning niet protesteert. Na een maand en acht dagen kan dan de gedwongen uitvoering worden opgestart.
 
Het is onnodig te zeggen dat dit niet alleen zorgt voor tijdsbesparing, maar ook voor kostenbesparing. Het dient handelaars in staat te stellen hun liquiditeitspositie gemakkelijker veilig te stellen. De procedure bevat daarnaast waarborgen om onterechte facturen nog tijdig te protesteren en zo beslaglegging te voorkomen.

Praktijkdomein(en)
Advoc(a)at(en)