Elegis Antwerpen laat beslissing tot ontruiming scoutskamp schorsen bij Raad van State

Camps scouts

Met succes heeft Elegis Antwerpen voor de scoutsgroep Scouts & Gidsen van Oosterveld uit Wilrijk op 27 juli 2022 omstreeks 14u bij de Raad van State de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid verzocht van de beslissing van de burgemeester van de stad La Roche-en-Ardenne. De beslissing van de burgemeester hield in dat het kamp van de scoutsgroep binnen de vierentwintig uur gestopt moest worden. 

Gelet op het urgente karakter organiseerde de Raad van State diezelfde namiddag nog een zitting. De vertegenwoordiging op deze zitting werd verzorgd door Elegis Brussel.

Omstreeks 20u30 velde de Raad van State een arrest waarmee de beslissing van de burgemeester met onmiddellijke ingang werd geschorst. Alle door Elegis Antwerpen aangehaalde argumenten werden door de Raad van State bijgetreden. Zo oordeelde de Raad van State dat de scoutsgroep ten onrechte niet op voorhand was ingelicht over het voornemen van de burgemeester om zo’n vergaande beslissing te nemen. Ook meende de Raad van State dat de beslissing om het kamp in zijn geheel te stoppen en dit drie dagen voor het normale einde, de grenzen van de redelijkheid te buiten ging.

Elegis is verheugd dat zij de scoutsgroep heeft kunnen bijstaan en wenst haar een fijne verderzetting van het kamp!