WMPC

Op 12 mei 2010 trad de Wet van 6 april 2010 betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming, de WMPC, in werking. De WMPC is een grondige modernisering van de bestaande Wet betreffende de Handelspraktijken en de Voorlichting en de bescherming van de Consument, zijnde de WHPC. De WMPC is de tweede omzettingswet van Richtlijn 2005/29/EG.
De WMPC behoudt veel van de inhoud van de WHPC doch structureert de inhoud anders en brengt ze in overeenstemming met de richtlijn 2005/29/EG.
De nieuwe bepalingen in de WMPC voorzien in duidelijkere en soepelere regels voor zowel handelaars als consumenten.
Wat verandert er nu zoal concreet?

De opvallendste vernieuwing is de opheffing van het verbod op het gezamenlijk aanbod, de zogenaamde ‘koppelverkoop’. Het verbod geldt evenwel merkwaardig genoeg nog steeds voor de financiële sector. Het gezamenlijk aanbod aan de consument van meerdere producten is aldus toegelaten voor zover het geen oneerlijke handelspraktijk uitmaakt.

Een andere nieuwigheid die voor de consument interessant is, is het feit dat Internetwinkelen en winkelen op afstand veiliger en makkelijker wordt. Zo wordt bijvoorbeeld de verzakingstermijn (zogenaamde bedenktermijn) verlengd van zeven naar veertien dagen. Het is anderzijds niet langer verboden om binnen de verzakingstermijn de betaling van de prijs of een voorschot te eisen van de consument.
Van belang is ook de versoepeling van de soldenreglementering. Zo geldt de sperperiode enkel nog voor kleding, schoenen en lederwaren. Voor alle andere producten mogen het hele jaar door prijsverminderingen worden aangekondigd. De sperperiode start voortaan vanaf 6 juni en 6 december. Solden worden ook niet langer beperkt tot seizoensgebonden producten, voortaan zijn solden op alle producten toegelaten.
Ook het verbod van verkoop met uiterst beperkte winstmarge wordt afgeschaft zodat handelaars voorraden die niet goed meer in de markt liggen makkelijker kunnen verkopen.
Tenslotte worden verschillende overdreven en formalistische regels vereenvoudigd.

© elegis 2011