Timothy Baete is lid geworden van elegis!

TBA

elegis is verheugd u te kunnen melden dat Timothy Baete ons vervoegt als Brussels vennoot. Timothy zal  deel uitmaken van het team van Jean Pierre Renard en Thierry Ghilain.

Zijn komst versterkt onze praktijk en verrijkt ons dienstenaanbod in de materies handelscontracten en vennootschapsrecht.

Timothy Baete werd in 2008 toegelaten tot de Brusselse balie. Voor hij Elegis vervoegde, was Timothy advocaat bij Van Olmen & Wynant. Timothy adviseert nationale en internationale cliënten, waaronder overheden, in de bank-, medische, vastgoed-, mobiliteits- en sportsector over diverse aspecten van het handels- en vennootschapsrecht en in het bijzonder over aangelegenheden met betrekking tot distributie- en samenwerkingsovereenkomsten. Timothy heeft ook specifieke kennis inzake overheidsopdrachten, concessies en publiek-private samenwerking. Hij heeft eveneens uitgebreide ervaring in procedures voor zowel Belgische gewone rechtbanken en administratieve rechtbanken (Raad van State) als voor arbitrale colleges, alsook in handhavingskwesties.